Algemene Voorwaarden

Elk traject is maatwerk, want iedere bedrijf is anders. Samen bekijken we wat jouw zakelijke uitdagingen zijn.

Voor vragen:

Meer grip op je marketing?​

Laat je gegevens achter voor een gratis & vrijblijvend kennismakingsgesprek.

*Gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Algemene voorwaarden voor de website Digi Assets

1. Definities

1.1. “Digi Assets”: verwijst naar Digi Assets, een online platform voor de verkoop en uitwisseling van digitale activa, gevestigd in Groningen, Nederland.

1.2. “Gebruiker”: verwijst naar een persoon die de website van Digi Assets bezoekt en/of gebruikmaakt van de aangeboden diensten.

2. Toegang tot de website

2.1. Door de website van Digi Assets te bezoeken en/of gebruik te maken van de aangeboden diensten, stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden.

2.2. Digi Assets behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook te beperken, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Gebruik van de website

3.1. De gebruiker stemt ermee in om de website van Digi Assets alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

3.2. De gebruiker mag geen inhoud plaatsen, uploaden of verspreiden die onwettig, lasterlijk, beledigend, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

3.3. Digi Assets behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen die naar eigen goeddunken in strijd is met deze algemene voorwaarden.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s en software, behoren toe aan Digi Assets of haar licentiegevers.

4.2. Het is de gebruiker niet toegestaan om materiaal van de website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digi Assets.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Digi Assets streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op de website te verstrekken, maar geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

5.2. Digi Assets is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website of de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte of gevolgschade.

6. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

6.1. Digi Assets behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6.2. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

7.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Groningen, Nederland.

8. Contact

8.1. Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Digi Assets via info@digiassets.nl.

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Bel, mail of stuur een WhatsApp

Tools & Technieken

Met behulp van de nieuwste tools worden activiteiten die nodig zijn effectief inzetten. Nieuwe bedrijfsdoelstellingen worden behaald, bestaande resultaten worden verbeterd en er wordt bijgedragen aan de algemene groei en ontwikkeling van het bedrijf.

All round marketing specialist

Digitale marketing wordt begrijpelijk voor ondernemers. Door middel van concrete meetbare inzichten voor het hele team kunnen bedrijfsprocessen in lijn worden gezet om online bedrijfsdoelen te ondersteunen. 

Ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De online aanwezigheid verbeteren en vergroten tot het opzetten en uitvoeren van campagnes.  Of het nu gaat meer bezoekers naar de website te trekken, de naamsbekendheid te vergroten of conversies te bevorderen.

Online marketing specialist

De combinatie van een technische achtergrond en een brede kennis van digitale marketing zorgt voor een diepere kennis van zaken.

 

SEO

Zoekmachine optimalisatie

SEA

Zoekmachine reclame

Digitale Strategie

Bedrijfs- en (online)mediaplannen

Wordpress

Efficiënte ontwikkeling van websites

Samenwerken?

Digi Assets ontzorgt ondernemers bij het opzetten en continueren van online activiteiten die bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Chat openen
Stel een vraag
Stel gerust een vraag als je er niet uit komt.